• logo haan grijs

  De Haan Advies & Management BV


  Welkom

  Zoekt u ondersteuning en/of een partner die het gehele bouw cq. verbouwtraject kan verzorgen?

  Zaken die voor een aannemer gesneden koek zijn, zijn voor u veelal nog enorme vraagtekens. En bij het (ver) bouwen alleen blijft het niet voor u.
  Vergunningen, architect en inrichting zijn nog maar een paar onderdelen waar u mee te maken krijgt.

  Ik neem uw zorgen graag uit handen.

  Vanaf het eerste idee denk ik graag mee in ontwerp, materiaalkeuze, kosten, kwaliteit, duurzaamheid, realisatie en nazorg. Tijdens de verschillende fasen in het bouwproces worden uw eisen en wensen, de gewenste kwaliteit, planningen en budgeten nauwlettend bewaakt.

  U heeft als voordeel: alles in één hand, één aanspreekpunt en een complete begeleiding van idee tot en met oplevering en nazorg.

  Ik ondersteun particuliere, bouwbedrijven, bouwmanagementbureau’s, projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties en andere bedrijven en instellingen in tal van bouwkundige werkzaamheden.

  foto haan

  logo rvm

   

 • logo haan grijs

  Diensten

  Bouwbegeleiding

  Ik ben uw partner in bouwen en verbouwen.
  Het proces transparant houden voor particulier en het MKB is mijn basis.
  Bouwaanvraag, bestek cq werkomschrijving, aannemersselectie, uitvoeringsbegeleiding, nazorg, deze activiteiten kan ik in zijn geheel  voor u uitvoeren maar deelopdrachten zijn ook mogelijk.

  Ík kan gegarandeerd voordeliger zijn , dan dat u alles zelf uitvoert.
  Ik ben al geruime tijd actief in de bouwwereld en ken deze inmiddels door en door. De bouwwereld en de aannemerij in het bijzonder staan niet bekend om hun transparantheid. Door nieuwsberichten over onderlinge prijsafspraken en verhalen van kennissen over onterecht meerwerk staan aannemers nogal regelmatig in een kwaad daglicht. Ook zijn er veel “beunhazen” actief die slechte kwaliteit afleveren. Vaak is het terecht maar niet altijd vallen dit soort misverstanden de aannemer te verwijten. Doordat de uit te voeren werkzaamheden van te voren niet goed worden vastgelegd lopen de verwachtingen van de opdrachtgever niet parallel met de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden. Mijn  passie is dus om het gehele bouwproces transparanter te maken door zoveel mogelijk vast te leggen en in begrijpelijke taal te communiceren.

  Door mijn kennis ben ik goed in staat een selectie te maken tussen aannemers waardoor u er zeker van kan zijn dat u de aannemer krijgt die voor uw specifieke (ver)bouwklus de juiste prijs/kwaliteit levert.

  Bouwkundige inspecties

  Vinger aan de pols houden

  Steeds vaker gebeurt het dat een opdrachtgever geen dagelijks toezicht wenst op een bouwwerk. Om toch op de hoogte te blijven van de geleverde kwaliteit zijn bouwkundige inspecties dé ideale manier van toetsing. Gerichte kwaliteitsinspecties leveren management-informatie waarmee het proces wordt bewaakt en de opdrachtgever is verzekerd van een kwalitatief hoogstaand eindproduct.

  Ziet u door de bomen het bos nog?
  Er zijn situaties waarbij het niet wenselijk of zelfs niet mogelijk is om een bouwproces van dag tot dag te monitoren. Gedoeld wordt op contractvormen waarbij de bouwende partij in belangrijke mate de verantwoordelijkheid voor het volledige bouwtraject op zich heeft genomen. Goede voorbeelden zijn de  zogenaamde ‘Turn-key’ of ‘Design & Construct’ projecten.

  Geen verrassingen na oplevering
  De verantwoordelijkheid hebben is één, maar die verantwoordelijkheid nemen is twee. De bouwende partij kan op basis van concrete constateringen op zijn verantwoordelijkheden worden gewezen zonder dat u de verantwoordelijkheid naar u toe trekt. U oefent als opdrachtgever wel degelijk invloed uit op de wijze waarop de bouwende partij met uw opdracht omgaat en stelt uw belang veilig en u komt niet voor verrassingen te staan.

  Via bouwkundige inspecties blijft u "voeling” houden met uw project. Hoe kunnen teleurstellingen en discussies achteraf worden voorkomen? En hoe beperken we de risico’s op onvolkomenheden zonder afbreuk te doen aan de contractuele afspraken? Het op gezette tijden door een onafhankelijke deskundige laten inspecteren, rapporteren en adviseren over de tot dan toe geleverde prestaties levert u de benodigde managementinformatie. De adequate rapportages over de geconstateerde tekortkomingen bevatten tevens verbeterpunten en aanbevelingen. Hiermee bent u in de gelegenheid om op afstand uw professionele kennis en ervaring aan het eindresultaat ten goede te laten komen.

  U kunt bij mij met bouwkundige inspecties terecht voor:

  •    Kwaliteitscontroles
  •    Bouwprocescontroles
  •    Aan- en verkoopkeuringen
  •    Opnames (schades, nulmeting, e.d.)
  •    Brand, water, stormschade’s
  •    Expertise rapportage verzekeringschade
  •    Brandveiligheid
  •    MJOP / MJOB

  Projectmanagement

  Overal waar wordt gebouwd is sprake van projectmanagement. Het tijdelijke karakter en de omvang van de projecten vragen om aansturing en beheersing. Ik ben  gedreven vanuit een gezamenlijke visie op projectmanagement. Ik bied u professionele projecten met methoden en middelen vanuit mijn gedachtegoed. Met  praktische, hands-on mentaliteit ligt de focus op effectiviteit en transparantie. Naast de traditionele insteek hebben ik de kennis en kunde van de zachte kanten van het projectmanagement in huis.  

  Zoekt u een projectmanager die zijn vak verstaat op inhoudelijk vlak en relationeel niveau? Ik kijk samen met u wat ik voor uw project kunnen betekenen.

  Vanuit projectmanagement bied ik:
  • Project coaching: ik combineer de focus op het resultaat van het project met zorgvuldige aandacht voor het leren van nieuwe kennis en vaardigheden bij projectteamleden en werkprocessen;  
  • Readiness review: ik analyseer of uw projectorganisatie compleet en op orde is;
  • Projectrecovery: wanneer uw project dreigt vast te lopen help ik u het project dusdanig te herstellen dat het op een goede manier kan worden voortgezet;
  • Project Start- Up: met deze tool creëert u een goede basis voor uw project waarin taken en verwachtingen duidelijk zijn.

 • logo haan grijs

  Mediation


  Als je er samen goed uit wilt komen.


  Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor De Raad van Mediators. Want soms komt u er samen niet meer uit.

  Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

  Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.


  Mediation

  Wat zijn mijn werkgebieden

  Bouwconflict ?????

  Als je er samen goed uit wilt komen


  Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor Mediation.

  Soms komt u er samen niet meer uit.
  Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractuele uitvoering, na levering te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer eenvoudig op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

  Als Mediator kan ik u en de andere partij helpen een oplossing te vinden voor uw conflict.
  Het doel is om een werkzame relatie te behouden of te verkrijgen.
  Hoge kosten en verspilling tijdens een lange juridische strijd kunnen op deze wijze voorkomen worden.

  Mediation werkt alleen als beide partijen dat willen (in meer dan 75% van de mediations wordt een door beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden).

  Mijn werkgebied:

  Bouwconflicten: enkele voorbeelden

  •    Schadeafwikkelingen met verzekeringsmaatschappijen
  •    meer- en minderwerk afrekening na wijzigingen gedurende de bouw.
  •    erfgrens conflicten
  •    Kosten planontwikkeling tussen opdrachtgever en architect welke niet door kan gaan.

  Bouwmediation is sneller, goedkoper en duurzaam.

 • logo haan grijs

  Contact

  De Haan Advies & Management BV

  F.R. de Haan
  Joan Maetsuyckerstraat 1
  2593ZC Den Haag

  Tel. 06-53767099
  e-mail: frank@dehaan-advies.nl